-Niveaulezen-

Elke vrijdag

(Lees meer over het niveaulezen onder de foto's)


Het “niveaulezen” is een onderdeel van ons zorgbeleid.
Van alle leerlingen van het tweede tot en met het zesde leerjaar wordt eerst een leestest afgenomen. Vervolgens worden ze in groepjes ingedeeld volgens hun leesniveau (van AVI 1 tot en met AVI 8). Het is de bedoeling via het niveaulezen de kinderen te laten lezen en vervolgens hun leesniveau op te krikken (tot AVI 9). Het lezen, dat elke vrijdag plaatsvindt, gebeurt onder leiding van de leerkrachten, leesmoeders ,-vaders en de leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar in de vorm van tandemlezen: de vijfde- en zesdeklassers lezen eerst het te lezen boekje, ze lossen de bijhorende vragen op, ze verzinnen zelf ook nog inhoudsvragen en nadien begeleiden ze een leerling uit een lagere klas bij het lezen en het beantwoorden van de vragen. Op die manier oefenen onze oudsten zich ook in het begrijpend lezen en leren ze verantwoordelijk te zijn voor jongere kinderen.
Vanaf februari zullen ook de leerlingen van de 1e klas deelnemen aan het niveaulezen.