Bovenkassei 12A, 9506 Zandbergen - 054/32 18 62 - st-lutgardisschool@telenet.be

AGENDA:

2.03: Lokale verlofdag

7.03: 1e SLZ-Quiz

11.03: Pedagogische studiedag

Bedankt voor jullie aanwezigheid op ons Jaarlijks Eetfestijn

Schrijf nu al in jullie agenda: 1e SLZ-quiz: 7 maart (een organisatie van het oudercomité)

Opvang op woensdagnamiddag