-INSCHRIJVINGEN-

SCHOOLJAAR 2022-2023

Klik hier om online in te schrijven!

Wanneer?

Wanneer het u past! Kom langs voor een rondleiding en om in te schrijven!

Je kan steeds een afspraak maken:

stefandesmet@slz.be

054/32 18 62

0479 65 52 64

 

A. Reglementering .

Bij het inschrijven van leerlingen moet een officieel bewijsstuk tot identificatie worden voorgelegd. Hiervan wordt op school een fotokopie gemaakt en bewaard. Eén van volgende documenten komt daarvoor in aanmerking:
- ISI+ of KIds ID
Eventueel:
- bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
- identiteitskaart voor vreemdelingen;
- verblijfskaart;
- reispas voor vreemdelingen.

Bij de eerste inschrijving van een kleuter wordt op de inschrijfdatum een verklaring van de ouders ingevuld en ondertekend, waardoor bevestigd wordt dat het kind enkel en alleen in deze school is ingeschreven.

Instapregeling tweeënhalfjarige kleuters:
Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken. Kleuters tussen 2 jaar 6 maanden en 3 jaar worden als regelmatige leerling beschouwd vanaf de datum dat ze mogen instappen.