Actie "Broederlijk Delen"


1. Sobere maaltijd

Alle leerlingen houden een sobere maaltijd (soep en boterhammen)

2. Netbal: De juffen spelen tegen de meisjes van het vijfde en het zesde leerjaar

3. Voetbal: De meesters spelen tegen de jongens van het vijfde en het zesde leerjaar

De opbrengst van de pronostieken van beide wedstrijden wordt gestort op de rekening van "Broederlijk Delen"

3. Eucharistieviering